aradadüşünür: " j'accuse… "

Labor Omnia Vincit

Posts Tagged ‘Andre Glucksmann

yeni faşizm

leave a comment »

“(…) Yeni faşizm, daha önce görülmemiş bir şekilde, devlet aygıtının seferber olmasına dayanır. Emperyalist sistem tarafından dışlanmışlardan ziyade, sistemin ürettiği otoriter ve asalak tabakalardan destek devşirir. Yeni faşizmin özelliği, artık doğrudan belli bir halk kesimini örgütleyememesidir. artık bizzat faşistleştirme de devlet aygıtının eseridir. Bir zamanlar ‘faşist devrim’in cephe gerisini denetleyen polis, adliye, haberleşme tekeli, otoriter bürokrasiler bundan böyle en ön saflarda savaşa girmek zorundadırlar. (…)”

“(…) Faşizm devletin içindedir, kendini en iyi hissettiği yer orasıdır ve Bay Marcellin’in kendi makamını baskınla almasına gerek yoktur. Günümüzün faşizmi, artık aşırı sağ grupların içişleri bakanlığını ele geçirmesi değil, içişleri bakanlığı’nın Fransa’yı ele geçirmiş olması anlamına gelmektedir. (…)”

Yeni faşizmi bu sözlerle ifade eden kişi Andre Glucksmann.Ve Yeni Faşizm’in tanımlamasını bu şekilde yapan Andre Glucksmann Sarkozy’i destekleyerek, evrim geçirip filozofluktan faşistliğe terfi etmiştir. Her şey değişiyor fakat böyle bir değişime tabi olmak da sadece insana özgüdür.

Yeni faşizm, eskiden olduğu gibi yurttaşı devletle özdeşleşmeye, egemen kültürünü özümsemeye ve hükümetin siyasetine itirazsız tabi olmaya zorlar. Sosyal demokrasinin muhalefet sıfatıyla sisteme eklemlenmesi yeni faşizmin ana stratejilerinden sadece birisidir.

Ve Glucksmann’ın da dediği gibi faşizmin yeni yüzü artık; faşistlerin devleti ele geçirmesi değil, devletin halkı faşistleştirmesidir.

Sosyal demokrasi maskesinin arkasında, faşizm gizlenmektedir.

Reklamlar

Written by aradadusunur

06 Eylül 2010 at 16:51

Siyaset kategorisinde yayınlandı

Tagged with ,